Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Σε ιδιώτες υπηρεσίες δήμων με ενέχυρο τα τέλη που πληρώνει ο λαός!

Το δρόμο για εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων υπηρεσιών των δήμων ανοίγει η συγκυβέρνηση με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχτές στη Βουλή και έχει τίτλο: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών». Το νομοσχέδιο με τα 80 άρθρα έρχεται να κάνει τις απαραίτητες για το κεφάλαιο προσαρμογές στον «Καλλικράτη» ώστε να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά η Τοπική Διοίκηση ως κομμάτι του αστικού κράτους.
Οι ιδιωτικοποιήσεις που φέρνει το νομοσχέδιο αφορούν τους τομείς της καθαριότητας και του φωτισμού και γενικά όποια υπηρεσία θεωρείται ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως δράσεις Πολιτισμού, Αθλητισμού, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ. Δηλαδή, σχετίζονται με ανάγκες του λαού, για τις οποίες ήδη φορολογείται και πληρώνει.
Μόνο που τώρα, οι δήμοι θα βάζουν ως ενέχυρο τα μελλοντικά τους έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού - που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ - και θα υπογράφουν συμβάσεις με ιδιώτες που θα αναλάβουν αυτές τις υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις θα εισπράττουν κατευθείαν από τη ΔΕΗ αυτά τα εγγυημένα έσοδα. Με δεδομένο δε ότι τέτοιες υπηρεσίες, που θεωρούνται από τις βασικές σε έναν δήμο, θα παραχωρούνται σε ιδιώτες, είναι προφανές ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στους δήμους θα βρεθούν στον «αέρα»..
Συγκεκριμένα, το άρθρο 45 του νομοσχεδίου αναφέρει:«Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη».
Το έδαφος, λοιπόν, που έχουν να δράσουν οι ιδιώτες είναι αρκετά αποδοτικό, αφού σε πλείστους δήμους τα ανταποδοτικά τέλη και γενικώς τα τέλη και πρόστιμα είναι όχι απλά αυξημένα αλλά αποτελούν την κυρίαρχη πηγή εσόδων τους.
Για παράδειγμα:
 Ενας δήμος υπογράφει σύμβαση με μια επιχείριση και της αναθέτει την αποκομιδή των απορριμμάτων, «πατώντας» πάνω στην οικονομική αδυναμία να συντηρήσει και να επισκευάσει τα απορριμματοφόρα, να λειτουργήσει τα πλυντήρια για τους κάδους απορριμμάτων ή επειδή έχει μειωθεί το προσωπικό. Η συμφωνία κλείνει ως εξής: Ο επιχειρηματίας κάνει το έργο και στη συνέχεια εισπράττει ο ίδιος απευθείας από τη ΔΕΗ τα ανταποδοτικά τέλη που έχει επιβάλει ο δήμος και έχει πληρώσει η λαϊκή οικογένεια μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
-- Το ίδιο ισχύει με το φωτισμό σε δρόμους, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, για τον οποίο το άρθρο του νομοσχεδίου κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Τα τελευταία χρόνια πολλοί δήμοι ανέθεταν σε εταιρείες την αντικατάσταση στις λάμπες, με άλλες ειδικές χαμηλής ενέργειας. Ομως, λόγω των δραστικών περικοπών από το κεντρικό κράτος δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ποσά που είχαν συμφωνηθεί. Αλλες φορές δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που έπαιρναν για να πληρώσουν τους εργολάβους. Ετσι, αυτό το έργο «πάγωσε». Τώρα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προχωρούν σε συμφωνία με τους δήμους με ενέχυρο τα ανταποδοτικά τέλη φωτισμού και να εισπράττουν το ποσό από τη ΔΕΗ.
`Η δάνειο ή ιδιώτες...
Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται πως η κυβέρνηση θέλει να διασώσει... τους δήμους από το δανεισμό για την άσκηση αρμοδιοτήτων ανταποδοτικού χαρακτήρα. Λένε, δηλαδή, ότι οι δήμοι έχουν δύο επιλογές για να παρέχουν υπηρεσίες: `Η δανεισμό ή ενεχυρίαση των εσόδων τους και παράδοση των ανταποδοτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση το μάρμαρο το πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένειες. Και αυτό είναι ενδεικτικό του ρόλου που παίζει η Τοπική Διοίκηση.
Σε άλλο σημείο της εισηγητικής έκθεσης αναφέρεται πως η επιλογή αυτή θα διευκολύνει την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης «Jessica». Επιχειρείται, δηλαδή, η άσκηση μιας σταθερής και αναγκαίας υπηρεσίας προς τους δημότες, όπως η καθαριότητα, να ανατεθεί σε κοινοτικούς πόρους και εργαλεία, τα οποία διατίθενται μόνο εφόσον μπορούν να επιφέρουν επιπλέον έσοδα και προϋποθέτουν σύμπραξη με επιχειρηματίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα «Jessica», στο οποίο προτρέπει τους δήμους η κυβέρνηση, έχει ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών, αυτά να φέρνουν έσοδα.
Η συγκεκριμένη επιλογή διευκολύνει δημάρχους που υποστηρίζουν τον εξορθολογισμό των δαπανών του δήμου τους ή την περιβόητη «οικονομική αυτοτέλεια», που συνεπάγονται περικοπές σε προσωπικό, απολύσεις, κατάργηση ή περαιτέρω περικοπές σε υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Κυβέρνηση και δήμαρχοι συμπλέουν στο ότι η κρατική χρηματοδότηση προς τους δήμους θα σβήσει και σ΄αυτό το πλαίσιο αναζητούνται διέξοδοι ώστε να εκτελούνται υπηρεσίες με την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή επιχειρηματικών σχημάτων. Και οι ευθύνες των δημάρχων είναι τεράστιες γι' αυτό.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δεκάδες γνωστά ή λιγότερο γνωστά τέλη και φόροι ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως: Καθαριότητας και Φωτισμού, Χρήσης Κτημάτων, Εργων ή Υπηρεσιών, Κοινόχρηστων Χώρων, Διαφημίσεων, Στάθμευσης Οχημάτων, Εκδοσης Αδειών Οικοδομών, Εκμετάλλευσης Λατομείων Αδρανών Υλικών, Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, καθαριότητας λαϊκών αγορών, λουτρών και αφοδευτηρίων, χρήσεως αποβαθρών επιβατών και εμπορευμάτων κ.ά.
- Αναδημοσίευση από τον  Ριζοσπάστη.

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Μειώθηκαν πραγματικά τα Δημοτικά τέλη;

Μειώθηκαν πραγματικά τα Δημοτικά τέλη;Η διοίκηση του Δήμου προπαγανδίζει ότι έχει κάνει μια πολύ μεγάλη μείωση των Δημοτικών τελών. Είναι έτσι και κάτω από ποιες συνθήκες έγιναν οι όποιες αλλαγές στα Δημοτικά τέλη;

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Ε/τμ)
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ
2010
2011
2012
2013
2014
ΣΥΚΙΕΣ
1,80
1,80
1,60
1,45
1,38
ΝΕΑΠΟΛΗ
1,63
1,63
1,60
1,45
1,38
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ
1,51
1,51
1,60
1,45
1,38
ΠΕΥΚΑ
1,46
1,46
1,60
1,45
1,38

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά πως ο τέως δήμος Συκεών – δήμαρχος ήταν και τότε ο κ. Δανιηλίδης – είχε τα υψηλότερα ανταποδοτικά τέλη από κάθε άλλο Δήμο παρόλο που ο συγκεκριμένος δήμαρχος είχε φροντίσει να απαλλαχθεί από όλο σχεδόν το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, αντικαθιστώντας τους με πιο «φτηνούς εργαζόμενους» με συμβάσεις.

Συγκρινόμενος μάλιστα με τον δήμο Πεύκων, είχε κατά 23,3% αυξημένα τέλη παρότι το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων – όπως και το κόστος φωτισμού των δημοτικών οδών – στα Πεύκα, αντικειμενικά είναι μεγαλύτερο (λόγω της πιο αραιοκατοικημένης περιοχής).

Όπως βλέπουμε από τον πίνακα, στον πρώτο χρόνο διοίκησης (2011) του ενιαίου δήμου, ο κ. δήμαρχος κράτησε τις ίδιες υπέρογκες χρεώσεις.
.
Τον δεύτερο χρόνο (2012) και παρά την όξυνση της οικονομικής κρίσης και των τεράστιων προβλημάτων της λαϊκής οικογένειας, η συνολική εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά αφού μονάχα στις Συκιές (που ήταν ήδη υπέρογκα τα δημοτικά τέλη) μειώθηκαν μόλις κατά 11%. Στην Νεάπολη παρέμειναν σχεδόν στα ίδια (μείωση 1,8%) ενώ στον Αγ. Παύλο αυξάνουν κατά 6% ενώ στα Πεύκα γίνεται μια σημαντική αύξηση της τάξης του 9,6%.

Μόλις τον τρίτο χρόνο (2013) και κάτω από την πίεση της αγανάκτησης του κόσμου, η διοικούσα παράταξη αναγκάζεται να μειώσει τα ανταποδοτικά τέλη κατά 9,37%.
Για δε το 2014 και πάλι πιεσμένοι από τις αντιδράσεις του κόσμου (αλλά και λόγω προεκλογικής περιόδου) προχωράνε σε νέα ελάχιστη μείωση της τάξης του 4,8%.

Βέβαια με κάθε ευκαιρία ο κ. δήμαρχος δεν ξεχνάει να επαναλαμβάνει πως τα έξοδα καθαριότητας είναι ανταποδοτικά και αν δεν καλύπτονται θα … “αναγκαστεί” πάλι να τα αυξήσει (όσο γι αυτό δεν έχουμε καμιά αμφιβολία) !!!

Θέση της παράταξης είναι πως η λαϊκή οικογένεια πληρώνει τόσους πολλούς έμμεσους και άμεσους φόρους, τόσα άλλα τέλη και χαράτσια, που θα έπρεπε τουλάχιστον κάποιες βασικές παροχές (όπως αυτή της καθαριότητας) να είναι δωρεάν.

Όμως ακόμα και με βάση τα δικά τους «ανταποδοτικά» κριτήρια, η μείωση των δημοτικών τελών θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Σαν βάση υπολογισμού ο κ. δήμαρχος επέλεξε – όχι τυχαία – να πάρει τα διογκωμένα τέλη που είχε επιβάλλει στις Συκιές, γι αυτό σήμερα μιλάει για “μείωση”. Όμως αφού ο πρώην δήμος Πεύκων, μπορούσε να καλύψει τα ανταποδοτικά του τέλη με την τιμή των 1,46 Ε/τ.μ. και αφού η δημοτική ενότητα Πεύκων είναι η πιο αραιοκατοικημένη του ενιαίου δήμου Νεάπολης-Συκεών, αντικειμενικά θα όφειλε ο νέος δήμος να μπορεί να έχει πολύ μικρότερη χρέωση και από αυτήν των Πεύκων, για τους παρακάτω λόγους:

1.     Σαν μεγαλύτερος δήμος θα μπορούσε να οργανώσει καλύτερα και οικονομικότερα την περισυλλογή των σκουπιδιών
2.     Στον νέο δήμο υπήρξε μια σημαντική μείωση του αριθμού των χρησιμοποιούμενων φορτηγών αυτοκινήτων απ ότι το άθροισμα του συνόλου των φορτηγών που χρησιμοποιούσε κάθε παλιός δήμος ξεχωριστά.
3.     Υπήρξε μια μεγάλη επίσης μείωση του αριθμού των εργαζομένων.
4.     Αυτά τα χρόνια υπήρξε σημαντική μείωση στους μισθούς των εργαζομένων στην καθαριότητα.
5.     Υπήρξε σημαντική μείωση (υπολογίζεται της τάξης του 30%) στον όγκο των σκουπιδιών που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ.

Επομένως κάτω από αυτές τις συνθήκες η πολύ μικρή μείωση της τιμής των δημοτικών τελών – και μόνο τα δύο τελευταία χρόνια – όχι μόνο δεν στέκεται στο ύψος των οξυμένων αναγκών της λαϊκής οικογένειας αλλά κρίνεται και σαν ελάχιστη, ακόμη και με βάση τα δικά τους «ανταποδοτικά» κριτήρια.

Πολύ περισσότερο που έγινε κάτω από την κατακραυγή και την αγανάκτηση των δημοτών όπως και με συνεχείς αναφορές – από την πλευρά της διοίκησης – για την πιθανότητα πάλι να αυξηθούν.


Θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» ήταν ότι τα δημοτικά τέλη θα έπρεπε να μειωθούν τουλάχιστον κατά 30% από την τιμή που είχαν τα Πεύκα (δηλαδή από 1,46 να γίνουν 1,00 Ε/τ.μ.), σε μία πορεία μηδενισμού τους, αφού ήδη η λαϊκή οικογένεια είναι υπερφορτωμένη από φόρους και χαράτσια.

Tο «τεράστιο απόθεμα» του ταμείου του Δήμου …

Tο «τεράστιο απόθεμα» του ταμείου του Δήμου …


Αυτοδιαφημίζεται η διοίκηση του Δήμου για το «τεράστιο απόθεμα» που λέει πως έχει στα ταμεία του δήμου, μιλώντας μάλιστα για «οικονομικό θαύμα».
Ισχυρίζεται μάλιστα πως αυτό το «οικονομικό θαύμα» προέρχεται από την σωστή διαχείριση και την αξιοποίηση «ευρωπαϊκών και διεθνών πηγών».
Η πραγματικότητα βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με τους ισχυρισμούς της διοίκησης και του δημάρχου.

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του «αποθέματος» (σε ποσοστό περίπου 80%) – σύμφωνα με τους δικούς τους ετήσιους προϋπολογισμούς – προέρχεται από τα «Τακτικά Έσοδα». «Τακτικά Έσοδα» είναι αυτά που προέρχονται από την Κρατική επιχορήγηση και τα έσοδα από δημοτικούς φόρους, τέλη, πρόστιμα, κλπ. Μέσα σε αυτά τα «Τακτικά Έσοδα» δεν υπάρχουν ούτε «ευρωπαϊκές» ούτε «διεθνείς» πηγές, όπως εντελώς παραπλανητικά ισχυρίζεται ο κ. δήμαρχος.

Ισχυρίζεται επίσης ο κ. δήμαρχος πως αυτό το «τεράστιο αποθεματικό» δημιουργήθηκε χωρίς να επιβληθεί ούτε ένα ευρώ φορολογίας στους δημότες.
Όμως ακόμη και αν εξαιρέσουμε τους δημοτικούς φόρους που χρεώνει η διοίκηση του δήμου, δεν μπορεί ο κ. δήμαρχος να “ξεχνάει” ότι για δύο ολόκληρες χρονιές (2011 και 2012) συνέχισε να εισπράττει από τους δημότες της Νεάπολης την «έκτακτη εισφορά» (που είχε επιβάλλει ο κ. Χατζησάββας) και που για αυτά τα δύο χρόνια έφτασε στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1.200.000 ευρώ.

Προφανώς ο κ. δήμαρχος δεν θα υπολογίζει σαν φορολόγηση ούτε και τα υπέρογκα δημοτικά τέλη που είχε επιβάλλει, ειδικά στους δημότες των Συκεών, και που τα συνέχισε ατόφια για όλο το 2011. 

Θα “ξέχασε” τα εξοντωτικά πρόστιμα – της τάξης αρκετών χιλιάδων ευρώ – που επιβάλλει σε μικροεπαγγελματίες, γιατί βγάζουν κάποιο τραπέζι έξω, για τη χρήση ψυγείων από τα περίπτερα, κλπ.

Προφανώς ο κ. δήμαρχος θα ξέχασε και την επιστολή που έστειλε σε 250 οικογένειες των Πεύκων, απαιτώντας να μπει στα σπίτια τους για να ελέγξει (!!!) τα δηλωμένα τετραγωνικά. Αυτό το μέτρο θέλει να το επεκτείνει στο σύνολο του δήμου για να αυξήσει περισσότερο τα έσοδα του.

Αυτό λοιπόν το «Οικονομικό Θαύμα» αποκτήθηκε στραγγίζοντας τις τσέπες των λαϊκών νοικοκυριών όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και στερώντας τους από έργα που έπρεπε να είχαν γίνει από τα κονδύλια της Κρατικής Επιχορήγησης, που έρχονται για αυτό τον σκοπό.

Όμως αυτό το «κομπόδεμα» – που φυλάει στα θησαυροφυλάκια των τραπεζιτών η διοίκηση του δήμου – σε τι άραγε βοήθησε τη λαϊκή οικογένεια και μάλιστα καταμεσής μιας σφοδρής ανθρωπιστικής κρίσης;
► Πως γίνεται να αυξάνουν ολοένα και περισσότερο οι οικογένειες που ζουν από συσσίτια και η διοίκηση του δήμου να χαίρεται γιατί χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει το «κομπόδεμα»;
► Γιατί την ίδια στιγμή που η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα σε λαϊκά νοικοκυριά, η διοίκηση του «Οικονομικού Θαύματος» αρνείται να απαλλάξει τα νοικοκυριά αυτά από τα δημοτικά τέλη;
► Γιατί την ίδια στιγμή που μαθητές λιποθυμάνε από την ασιτία, η διοίκηση με τα 30 εκατομμύρια ταμείου, αρνείται την πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» να χορηγήσει ένα δωρεάν γεύμα σε όλους τους μαθητές;

Αυτά τα «γιατί» είναι ατέλειωτα για τη διοίκηση και μόνο μια απάντηση είναι αληθινή.
Η διοίκηση του δήμου αποτελείται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν την βάρβαρη και αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Είναι συνυπεύθυνοι για την εξαθλίωση των λαϊκών νοικοκυριών και με αυτά τα χρήματα που μάζεψαν από τις τσέπες των δημοτών τόσα χρόνια, δεν ντρέπονται να τα χρησιμοποιούν σήμερα για την αυτοπροβολή τους, παρουσιαζόμενοι σαν “ικανοί”, “καπάτσοι” και “νοικοκυραίοι”.


… και οι υποσχέσεις για πληθώρα τεχνικών έργωνΣτην προσπάθεια τους να προβάλουν προς όφελος τους το μεγάλο αυτό «απόθεμα», το συνδέουν με υποσχέσεις για την κατασκευή πληθώρας τεχνικών έργων.

Κάθε χρόνο λοιπόν παίζουν αυτό το παιχνίδι, υποσχόμενοι στους προϋπολογισμούς τους πως θα υλοποιήσουν σειρά τεχνικών έργων που όμως στην πράξη υλοποιείται ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά.ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΤΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
2011
24.623.881
60.600.104
9.636.307
15,9
2012
26.398.843
64.378.998
9.661.807
15,0
2013
27.560.261
51.980.190
4.362.702
8,4


Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως το 2011 υποσχέθηκαν πως θα έκαναν έργα της τάξης των 60.600.104 ευρώ και τελικά πραγματοποίησαν έργα της τάξης των 9.636.307 ευρώ (δηλαδή ποσοστό κάλυψης 15,9%). Την ίδια στιγμή άφησαν ένα «κομπόδεμα» 24.623.881 ευρώ.

Αντίστοιχα το 2012 κάλυψαν μόλις το 15% από τα έργα που είχαν υποσχεθεί, αυξάνοντας το «κομπόδεμα» σε 26.398.843 ευρώ και το 2013 υλοποίησαν μόλις το 8,4% των υποσχόμενων τεχνικών έργων αφήνοντας ένα ακόμη μεγαλύτερο «κομπόδεμα» της τάξης των 27.560.261 ευρώ.

Δεν πρόλαβαν να περάσουν δυόμιση μήνες από το 2014 και ήδη μιλάνε πως το «αποθεματικό» έφτασε κοντά στα 30 εκατομμύρια.

Πιστεύουμε τώρα πως είναι εύκολο να καταλάβει και ο πιο απλός αναγνώστης, πώς γίνονται αυτά τα «οικονομικά θαύματα».
Στραγγίζοντας την λαϊκή οικογένεια από φόρους και τέλη και ταυτόχρονα μη υλοποιώντας τους προϋπολογισμούς των τεχνικών έργων.